Privacyverklaring

Privacy & Cookie statement

Inleiding en identiteit verwerkingsverantwoordelijke

Wij, Het Origineel, handelsnaam/samenwerkingsvorm van retail organisatie Euretco B.V. (gevestigd te Koninginneweg 1, Hoevelaken, ingeschreven  in het Handelsregister KvK onder nummer 20074112), zorgen ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met dit statement willen we u graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft. Daarnaast willen we u informeren over welke cookies we plaatsen. Het Origineel, zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit statement omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in dit geval. We verwerken verschillende persoonsgegevens van u zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer

Het doel van deze gegevensverwerking is het onderhouden van contact met klanten die hun gegevens achterlaten middels het contact- of afsprakenformulier.

Het Origineel bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn door u gegeven of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is om onze doelen te bereiken. Deze gegevens zullen gedeeld worden met plaatselijke ondernemers die gelieerd zijn aan Het Origineel. In sommige gevallen zullen wij verwerkersovereenkomsten sluiten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren en waar uw gegevens aan verstrekt worden. Daarnaast worden uw gegevens verwerkt in Google, om zo website-metingen uit te voeren. Wij bewaren deze gegevens gedurende een periode van 14 maanden.

Website van derden

Op de sites van Het Origineel kunnen links voorkomen naar andere websites. Het Origineel kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens.

Beveiliging en bewaarbeleid

We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier. Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van digitale nieuwsbrieven, dan kunt u uzelf door middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief afmelden.

Cookie beleid

Welkom bij ons cookie beleid. In dit beleid leggen wij uit welke cookies wij gebruiken en waarom. Hierdoor hebt u inzicht in hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en kunt u zelf bepalen of u deze cookies wilt accepteren of weigeren.

 

Cookie instellingen wijzigen

 

Bij uw bezoek aan de website www.hetorigineel.nl worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op uw computer, tablet of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies helpen ons bij het verbeteren van uw gebruikerservaring door informatie te verzamelen over hoe u onze website gebruikt.

Soorten cookies

Er zijn verschillende soorten cookies die door onze website worden gebruikt:

Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor de basisfunctionaliteit van onze website en kunnen niet worden uitgeschakeld.
Functionele cookies: deze cookies helpen ons bij het verzamelen van informatie over hoe onze website wordt gebruikt, zoals hoe vaak bezoekers onze website bezoeken en welke pagina’s populair zijn.
Marketing en advertentiecookies: deze cookies worden gebruikt om gerichtere en meer relevante advertenties aan u te tonen, zowel op onze website als op websites van derden.
Sessiecookies: deze cookies worden tijdelijk opgeslagen op uw apparaat en verdwijnen wanneer u uw browser afsluit.
Permanente performance cookies: deze cookies blijven op uw apparaat opgeslagen, zelfs nadat u uw browser hebt afgesloten, en helpen ons bij het onthouden van uw voorkeuren en instellingen voor uw volgende bezoek.

Cookies beheren

U kunt ervoor kiezen om cookies te blokkeren, aanpassen of te verwijderen via uw browserinstellingen of via bovengenoemde button. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van sommige cookies de functionaliteit en gebruikerservaring op onze website kan beïnvloeden.

Ons gebruik van cookies
Wij gebruiken cookies op onze website om onze gebruikers een betere ervaring te bieden en om informatie te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om onze website te verbeteren en om gerichtere en meer relevante advertenties aan onze gebruikers te tonen.

Onze verwerkers
Wij werken samen met verwerkers, zoals Google Analytics 4, om informatie te verzamelen via cookies. Onze verwerkers zijn verplicht om uw informatie te beschermen en mogen deze informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan die specifiek door ons zijn aangegeven.

Disclaimer
Wij proberen de informatie vermeld op deze website zo goed mogelijk bij te houden en bij te werken indien nodig. We staan echter niet in voor de juistheid van de vermelde informatie, en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat als gevolg van gebruik van de website en/of vertrouwen op onjuiste informatie. Het is niet toegestaan (delen van) deze website over te nemen, openbaar te maken, te kopiëren of te gebruiken op enige wijze zonder dat wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven.

Vragen?
Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, of een verzoek zoals hierboven weergegeven wilt indienen, dan kunt u contact met ons opnemen:

Euretco B.V./Euretco Wonen/Het Origineel
Koninginneweg 1, 3871 JZ, Hoevelaken, Nederland
Postbus 150, 3870 CD, Hoevelaken, Nederland
Mailen kan ook: hetorigineel@euretco.com

Voor meer informatie over Euretco B.V. verwijzen wij u naar www.euretco.com.

De winkels

Ontdek welke woondesignwinkel bij jou in de buurt het Origineel-keurmerk draagt.

KEURMERK

Het Origineel is een kwaliteitskeurmerk. Bij onze winkels tref je enkel originele ontwerpen van gerenommeerde ontwerpers en jong talent. Met Het Origineel kies je voor authentiek, eerlijk, hoogwaardig en duurzaam design in huis.

MAGAZINE

Eén keer per jaar geeft Het Origineel een eigen tijdschrift uit. Behalve onweerstaanbaar design, interessante interviews en lekkere recepten staat er ook altijd een mooie citytrip of reis in. In de nieuwe editie geven we je de beste adressen in Puglia, Italië. Haal het magazine gratis op bij de woondesignwinkel bij jou in de buurt!